Onderwijs

LOT gaat over de rechten van kinderen, beschouwd door de ogen van het meisje Lot Roos.

Haar belevenissen als jonge journalist verbeelden de waarde van het hebben van rechten voor kinderen. Dit gebeurt op een manier die kinderen begrijpen en volwassenen in staat stellen deze over te dragen.

Door Lot in de klas te halen, werken scholen op een inspirerende, betrokken en eigenzinnige wijze aan de kerndoelen van het thema burgerschap. Momenteel bieden we de volgende activiteiten aan:

stippellijn-kinderrechten

Onderzoeken met Lot

Om in de klas met de kinderen in gesprek te raken over kinderrechten, heeft Lot’s Foundation onderzoekskaarten ontwikkeld. Een set van 42 kaarten bevat 10 kinderrechten. Elk recht kent 4 soorten kaarten:

  • denk verder vraag – Lot legt uit
  • denk-door vraag – filosofievraag
  • vertel je verhaal – ervaringen uitwisselen
  • aan de slag – doekaart

De kaarten sluiten aan op de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Tot dit domein horen zaken als omgaan met andere mensen, problemen oplossen en levensbeschouwing en cultuur.

Wilt u meer informatie, dan kunt u dit via dit formulier aangeven.

stippellijn-kinderrechten

Lot en de verdwenen hagelslag

IMG_4896Herman van Veen schreef en componeerde het spannende, muzikale verhaal ‘Lot en de verdwenen hagelslag’. Tijdens deze voorstelling van ongeveer 30 minuten komen kinderen op avontuurlijke en creatieve wijze in aanraking met het thema kinderrechten. De voorstelling wordt verteld en gezongen door Robin Scherpen.  Het verhaal van Lot is voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar.

Om een indruk te krijgen van de inhoud, kunt u zich aanmelden voor één van de voorstellingen in het Kapschuur Theater van het Herman van Veen Arts Center, Soest, Nederland.

Wilt u deze voorstelling op school of in een lokaal theater voor meerdere scholen? Neem dan contact op met: Saskia Klomps – saskia@lotsfoundation.com.  Scholen die de voorstelling bezoeken ontvangen een lesbrief met handreikingen om na afloop het gesprek met leerlingen aan te gaan.

iTunes download

Koop hier het lied 'Bent u mij vergeten?' op iTunes. noten

Lot Quiz

In Nederland wonen meer dan 1000 zwerfkinderen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...