Kinderrechten

In 1989 hebben de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) opgesteld. Dit wordt het Kinderrechtenverdrag genoemd. Nederland heeft dit verdrag, samen met bijna alle landen in de wereld, ondertekend. In het verdrag, dat uit 54 artikelen bestaat, staan de kinderrechten beschreven. Bijna alle aspecten van het leven voor kinderen komen aan de orde. De onderwerpen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  • Voorzieningen. Kinderen hebben recht op gratis en goed onderwijs, goede en bereikbare gezondheidszorg en opvang;
  • Bescherming. Kinderen hebben recht op bescherming tegen mishandeling, uitbuiting, verwaarlozing, kinderarbeid, oorlogsgeweld, handel en slavernij;
  • Participatie. Kinderen hebben er recht op te worden betrokken bij wat kinderen aangaat. Ze hebben recht op vrije meningsuiting en mogen meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

kinderrechten

Hieronder een selectie van twaalf belangrijke rechten die op Nederlandse kinderen van toepassing zijn.

Recht op Inspraak

Ieder kind heeft recht om vrijelijk zijn mening te geven over onderwerpen die te maken hebben met zijn leven.

Recht op Onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat betekent dat je naar school moet kunnen. Het recht houdt niet in dat je altijd naar de school van jouw keuze kunt.

Recht op bescherming

Ieder kind moet beschermd worden tegen mishandeling en (seksueel) misbruik. Ook als je iets verkeerds doet, mogen volwassenen je niet slaan, misbruiken of onderdrukken.

Recht op bescherming tegen discriminatie

Ieder kind heeft recht op zichzelf te zijn. Het maakt niet uit welke kleur, godsdienst, geslacht, handicap of seksuele voorkeur je hebt.

Recht op een eigen geloof

Ieder kind heeft recht op zijn eigen geloofsovertuiging. Het maakt niet uit of je katholiek, islamiet, protestants of joods of ongelovig bent.

Recht op Identiteit

Ieder kind heeft recht op behoud van zijn eigen identiteit. Daaronder vallen onder andere je nationaliteit, familienaam en familiebanden. Het gaat om de unieke persoon die jij bent.

Recht op gezondheidszorg

Ieder kind heeft recht op een goede gezondheidszorg. Bij ziekte moet je terecht kunnen bij een dokter die je helpt om weer beter te worden.

Recht op Informatie

Ieder kind heeft het recht op informatie over zaken die te maken hebben met zijn of haar leven. Over de regels op school bijvoorbeeld, of wat er gebeurt als je ouders gaan scheiden.

Recht op privacy

Ieder kind heeft het recht op bescherming van het privéleven. Je geheime dagboek mogen mensen alleen maar lezen als jij dat goed vindt. Je hebt ook recht op privacy rond je lichaam. Vind je het niet leuk dat iedereen zomaar de badkamer binnenwandelt terwijl jij aan het douchen bent? Dan hoef je dat niet toe te laten.

Recht op voeding en huisvesting

Ieder kind heeft recht op onderdak, op eten en drinken. Dat betekent dat je ouders goed voor je moeten zorgen. Als ze dat niet kunnen, dan moet de overheid er voor zorgen dat er goede hulp komt.

Recht op opvoeding

Ieder kind heeft recht op ouders die je opvoeden. Als je ouders dat niet kunnen, dan moet de overheid er op toezien dat je geholpen wordt.

Recht op een advocaat en kinderrechter

Ieder kind heeft recht op een advocaat als je verdacht wordt van een strafbaar feit. Deze advocaat mag je spreken vóór het eerste verhoor en moet ook toegelaten worden tot dat verhoor. De advocaat kan je adviseren en in de gaten houden of alle kinderrechten gerespecteerd worden door de politie en het openbaar ministerie. Als de zaak voorgelegd wordt aan de rechter, dan heb je er ook recht op dat je zaak beoordeeld wordt door een kinderrechter.

 

Meer info vind je hier:

 

 

 

.

iTunes download

Koop hier het lied 'Bent u mij vergeten?' op iTunes. noten

Lot Quiz

In Nederland wonen meer dan 1000 zwerfkinderen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...